تعهدات مشاور

_

تعهدات مشاور

_

یک. برای پیشبرد برنامه و اهداف مختلف، از مشاور انتظار می‌رود در جلسات موردنظر، واقع در مؤسسه سروهانا حضور داشته باشد.

دو. مشاور از این مقوله آگاهی دارد که پس از مشخص‌شدن زمان مشاوره، برای کیفیت هرچه بیش‌تر خدمات، تآخیر برای آغاز و تعجیل برای اتمام جلسات نخواهد داشت.

سه. مشاور، در زمینه و حوزه‌ی روان‌درمانیِ تخصصیِ خویش گواهی‌های مربوطه را داشته، دریافت کرده و آن‌ها را در اختیار مؤسسه سروهانا گذاشته است.

چهار. در زمان ارائه‌ی خدمات، مشاور از لباس موجه و ظاهر مطلوب جهت کیفیتِ هرچه‌بیش‌تر بَهره می‌برد. روان‌درمان‌گران خانم نیز به‌علت حساسیت‌های موجود، در حفظ حجاب خویش کوشا و مسئول بوده‌اند.

پنج. مشاور نهایت تلاش خود را در هر موقعیت و مورد برای رضایت‌مندی مراجع انجام می‌دهد.

شش. فعالیت مشاور و بارخوردهای برآمده از طرفِ مراجعین، موجب در اولویت قرار‌گرفتنِ او برای خدمات آینده خواهد گردید.

هفت. در هر ساعت از شبانه‌روز برخوردِ در خور و شایسته با مراجعین از مشاور انتظار می‌رود.

هشت. تلاش بی‌وقفه‌ی مشاور مربوط به وظایفی است که مدیریت سروهانا در حیطه‌ی مشخصِ کاری به‌او سپرده است.

نُه. مشاور بهتر از هر کسی می‌داند توجه‌ به مسائل اخلاقی، امنیتی و حفاظتی مقوله مهم و پُر اهمیتی است.

ده. مشاور به‌هیچ‌وجه خارج از روند مورد‌نظر فارگو به‌موجبِ خدشه‌دارنشدنِ اعتبار مؤسسه، وجه، مبلغ و پول دریافت نمی‌کند.

یازده. تلاش موردنظر مشاور این است که در چارچوب و اسلوب طراحی‌شده فارگو رفتار کند.

دوازده. حفظ رابطه‌ی مشاور و مراجع آن‌طور که برآمده از آموزه‌های متون روان‌شناسی است، در دستور کار مشاور خواهد بود.

سیزده. مشاور، تغییرات به‌وجودآمده را چه مربوط به‌خود و چه مربوط به جلسات درمانی به آگاهی مؤسسه می‌رساند.

چهارده. تعهد در قبالِ مراجع از وظایفِ مورد‌نظر مؤسسه بوده و مشاور در این زمینه هم‌سو با سروهانا رفتار می‌کند.

پانزده. در صورت لغو جلسه بنا به دلایل شخصی و ضروری، بهتر است مشاور تلاش کند در سریع‌ترین زمانِ ممکن آن را اطلاع‌رسانی کند.

شانزده. مشاور می‌داند ناظر بر کارهای او مشاورارشد است، پس تمامِ اقدامات خود را با او هماهنگ می‌کند.

هفده. این مورد بدیهی است، از آن‌جا که تمامِ دانش‌آموختگان روان‌شناسی از آن آگاهی داشته و نسبت به‌آن حساسیت دارند؛ تنها جهت یادآوری گفته می‌شود که مشاور در حفظ اطلاعات مربوط به مراجع کوشا بوده و به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد حریمِ امنِ جلسه درمان ذره‌ای بلغزد.

هجده. مشاور در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری بهتر است یک‌ماه زودتر مسئله را به‌اطلاع مؤسسه برساند.

نوزده. در صورت لغو جلسه از جانب مراجع برای بار اول شصت‌درصد مبلغ کل به مشاور پرداخت می‌شود. برای بار دوم، هفتاد‌وپنج درصد و برای بارِ سوم نوددرصد دریافت می‌شود. این مهم قابل تغییر است.

بیست. لغو جلسه از طرف مشاور منجر به این می‌شود که مبلغ جلسه موردنظر در حساب مراجع باقی خواهد ماند.

بیست‌ویک. از آن‌جا که فارگو یک خدمات درمانی آنلاین و بیست‌و‌چهار ساعته است، با توجه به تقسیم‌بندی‌های به‌وجودآمده از طرف مشاورارشد آمادگی به‌خدمت گاه ممکن است به صورت چرخشی، شبانه و یا روزانه برای مشاورین باشد.

بیست‌ودو. به‌هنگام مواجه‌شدن با مراجعینی که گاه به نیت‌های خارج از سلامت روان درخواست مشاوره کرده‌اند، بهتر است با سعه‌صدر و مناعت‌طبع گفت‌و‌گو به‌پایان برسد. در صورتی که مراجعین از مشکلات جنسی رنج می‌بردند، با آگاهی آن‌ها را به سکس‌تراپیست‌های فارگو ارجاع دهید.

بیست‌و‌سه. درباره مراجعین حاد و ضروری که به‌طورِ مثال تصمیم به خودکشی گرفته‌اند بهتر است تا جای ممکن زمان را از آن‌ها بخرید و آن‌ها را معطل بسازید. در موازی با این قضیه مشاورارشد را با خبر کنید. دراین‌باره یک پروتکل مشخص وجود دارد که مشاورارشد می‌داند چه‌کار کند.

بیست‌وچهار. مشاور تلاش می‌کند خارج از روند درمانیِ موردنظر در بستر فارگو با مراجع ارتباط نداشته باشد. منظور  گرفتن و دادنِ شماره‌تلفن و غیره است.

بیست‌و‌پنج. مؤسسه، از پیشنهاد‌های مشاوران، جهت افزایش ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی به‌شدت استقبال می‌کند.