وظایف مشاور ارشد

_

وظایف مشاور ارشد

_

یک. او تلاش می‌کند در کم‌ترین زمانِ ممکن با در نظرگرفتن «اصل کیفیتِ هرچه‌ بیش‌تر» با مراجع ارتباط برقرار کند.

دو. انجام مصاحبه تشخیصیِ اولیه و محدود برای راهنماییِ هرچه‌ بهتر مراجع.

سه. سوپروایز رابط بین فارگو و مراجعین است. به‌همین‌منظور همدلی و خویشتن‌داری از اصول مهم رفتاری به‌شمار می‌رود

چهار. مشاورارشد ارائه خدمات پشتیانی به مراجعین را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

پنج. او تلاش می‌کند نقطه‌نظرات مراجعین را با مناعت‌طبع دریافت کند و انتقال دهد.

شش. او تلاش می‌کند مراجعین را با توجه به مسئله‌ی مورد‌نظرشان به روان‌شناس متخصص ارجاع دهد.