روان‌شناس باعث چه چیزهایی می‌شود ؟

روان‌شناس باعث چه چیزهایی می‌شود ؟

7:استقلال فکری

روان‌شناس باعث چه چیزهایی می‌شود ؟

چون یاد می‌گیریم به تنهایی از پَسِ مسئله‌های‌مان بر بیاییم و در دام “من نمی‌توانم “و “نمی‌شود” نیفتیم. استقلال فکری به‌ما یاد می‌دهد بیش از هر زمان دیگر بار مسائل‌مان را با پذیرش هرچه بیش‌تر به دوش بکشیم. این مثال را بخوانید:

آقای «میم» همیشه کارهایش را با تأخیر انجام‌ می‌داد. از رسیدن سَرِ قرار گرفته تا تلاش برای رسیدن به آرزوهایش.
همین کرختی شده بود دلیل جنگ خودش با خودش. یعنی منِ سرزنش‌گرش مدام همه‌چیز را فرق سرش می‌کوبید. گاه ما آدم‌ها یاد می‌گیریم خودمان را سرزنش کنیم، ملامت کنیم و به بهانه‌های مختلف از خودمان ایراد بگیریم. گاه این سرزنش، در قالب مقایسه با اطرافیان نمایان می‌شود. مدام پیش خودمان بگوییم “دیگری از ما بهتر است”، و یا “چرا من نمی‌توانم همچون او یا آن‌ها باشم؟”
آقای «میم» به پیشنهاد یکی از آشناها به روان‌شناس مراجعه کرد. روان‌شناسش در ابتدا تصمیم گرفت خودسرزنش‌گری‌اش را کم کند. او را با توان‌مندی‌هایش آشنا کرد. تلاش کرد نگرش مقایسه‌کردن را از سرش بیندازد و آقای میم را با پنج‌سال قبلش، با ده‌سال قبلش و با پانزده‌سال قبلش قیاس کند. در روان‌شناسی تلاش می‌شود به آدم‌ها یاد داد خودشان را با خودشان مقایسه کنند. و بعد روان‌شناس برای آقای میم قدم‌های کوچک طراحی کرد. پس از چندی، آقای میم آرام‌آرام توانست روزهایش را با اشتیاق بیش‌تر و بابرنامه‌تر شروع کند. رسیدن به‌ قدم‌های کوچک، او را برای رسیدن به مقاصد تازه و قدم‌های بعد مشتاق‌ کرد.
و این شد آغاز زندگی نو.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید