چرا به روان‌شناس نیاز داریم ؟!

چرا به روان‌شناس نیاز داریم ؟!

6:لذت بردن از حال

چرا به روان‌شناس نیاز داریم ؟!

چون می‌شود بهتر فهمید، عمیق‌تر نگاه کرد، با آمادگی بیش‌تر با چالش‌ها مواجه شد، و در نهایت، حضورِ بیش‌تری در هر لحظه از زندگی ‌داشت. حضور داشتن در زندگی به معنای حس‌کردن لحظه لحظه‌ی زندگی است. بسیاری از روان‌شناس‌ها راجع‌به مقوله حضور حرف زده‌اند. این‌که حتی اگر نگرانی‌ای را تجربه می‌کنیم، به آن توجه کرده و حسش کنیم.

در نگاه اول ممکن است به‌نظرمان بیاید این کار عبث و بی‌هوده‌ای است اما زمانی‌که یاد بگیریم هیجان‌های ناخوشایندمان را نیز درک کنیم و بپذیریم، به هنگام تجربه هیجان‌های خوشایند، ارزش زندگی و زنده‌بودن را می‌یابیم. زنده‌بودن، به خوابیدن و بیدارشدن، و کسب درآمد بالا نیست. زنده‌بودن یعنی فهمیده‌ایم زندگی کنیم. یعنی زنده‌بودن را زندگی کنیم. از طرف دیگر به باور «آبراهام مزلو» آدمی، در مرحلهٔ تعالی و عشق، گذشته و آیندهٔ خود را کنار‌ می‌نهد و فقط در دم و در لحظه زندگی می‌کند.

او با تمام وجود در فرایند کار خلاقه حضور دارد، کاملاً غرق دل مکان و زمانِ حال(این‌جا-اکنون) و شیفته و مجذوب موقعیت فعلی و کار خلاقه است. به‌کلامی دیگر خود عبارت از همان کار خلاقه می‌شود. هم‌چنین می‌توان او را به‌عنوان فرد رشدیافته‌ای قلمداد کرد که همواره می‌تواند ادراک کند، بیاندیشد، یا مانند کودک از خود واکنش نشان دهد. شاید بتوان او را فرد عاقلی نامید که توانسته است از عهده زنده‌کردن کودکیِ خود برآید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید