آموزش ایجاد برنامه زمانی برای مشاوران و روان‌شناسان

آموزش ایجاد برنامه زمانی برای مشاوران و روان شناسان

در این ویدیو آموزش ایجاد برنامه زمانی برای مشاوران و روان‌شناسان محترم آماده گردیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید