آموزش نحوه ایجاد وبینار برای مشاوران و روان شناسان

آموزش نحوه ایجاد وبینار برای مشاوران و روان شناسان

در این ویدیو آموزش نحوه ایجاد وبینار برای مشاوران و روان شناسان و همکاران محترم آماد گردیده است.

آموزش مشاورین

دیدگاهتان را بنویسید