پرخاشگری چیست؟

پرخاشگری چیست؟ پرخاشگری انسان دارای سه بعد ابزاری، عاطفی و شناختی است. رفتارهای پرخاشگرانه ممکن است به شکل ‌های مختلفی ... ادامه مطلب
صمیمیت

صمیمیت

صمیمیت چیست؟ همه‌ ی افراد نیاز به صمیمیت و پیوند جویی با دیگری را حس می ‌کنند. روابط صمیمی و ... ادامه مطلب