وبینار تیپ‌شناسی شخصیت

راحیل شمسایی

در این وبینار ابتدا از ویژگی‌ های روانی و صفات شخصیتی خود آگاه شده و به شناختی مطلوب از خود می‌ رسیم. سپس برای تعامل بهتر با دیگران و حفظ روابط، تیپ‌ های شخصیتی مختلفی معرفی می‌ شود تا مسیر این ارتباط آسان‌ تر شود. با تسلط بر ویژگی‌ های خود، به آسانی می‌ شود از حالات و ویژگی‌ های دیگران هم آگاه بود.

مدرسراحیل شمسایی
تخصص مدرسکارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تاریخ شروعفروردین 1400
ساعت برگزاری 17:00
مدت زمان وبینارچهارساعت
مبلغ وبینار100 هزار تومان