وبینار مدیریت اختیارات کودک در فضای مجازی

دکتر شهین بحرینی

محدودیت استفاده از فضای مجازی برای کودکان تا کجاست؟ چقدر ناکام کردن کودک در استفاده از فضای مجازی مجاز است؟ مرز استفاده سالم و ناسالم از این فضا را چگونه می‌توان به کودکان و نوجوانان آموخت؟ در این وبینار یکساعته، متخصص حوزه کودکان و نوجوانان مفصل درباره این دغدغه‌ها بحث خواهد کرد و راه‌حل‌های کاربردی روانشناسی را برای این مشکلات پیشنهاد خواهد داد.

مدرسدکتر شهین بحرینی
تخصص مدرسدکتری روانشناسی
تاریخ شروع27 آبان 1400
ساعت برگزاری 11:00 الی 13:00
مدت زمان وبینار2 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان