وبینار غنی‌ سازی روابط زوجین

راحیل شمسایی

وبیناری با هدف بهبود روابط زوجین. در این وبینار چهار جلسه‌ ای از مفاهیم پایه و بنیادی که همان تفاوت‌های زن و مرد است شروع کرده و تا یادگیری مهارت‌ هایی با جزییات بیشتر جهت محکم‌ سازی روابط پیش رفته ایم.

مدرسراحیل شمسایی
تخصص مدرسکارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تاریخ شروعفروردین 1400
ساعت برگزاری 16:00
مدت زمان وبینارچهارساعت
مبلغ وبینار100 هزار تومان