وبیناراصول فرزندپروری در کودکی و اثر آن در نوجوانی

کودکی دوره‌ ای است که شناخت آن برای هر پدر و مادری ضروری است؛ زیرا در سایه این شناخت است که ارتباط بهتر با کودک و نیازهایش شکل می‌ گیرد و پایه‌ های ارتباطی عمیق را برای سال‌ های بعدی، یا همان نوجوانی، فراهم می‌ کند. تمام انتظارهای پدر و مادرها از نوجوانشان، در گرو ارتباطی است که در کودکی با او برقرار کرده‌ اند؛ پس اینجاست که شناخت دوره کودکی اهمیتی دوچندان پیدا می‌ کند. در این وبینار یک ساعته، خانم شیرین علایی‌ فر، متخصص حوزه کودک و نوجوان، برای ما از اهمیت دوره کودکی می‌ گوید و برای ارتباط سازنده با فرزندان، راه‌ حل‌ های روانشناسی ارائه می‌ دهد.

مدرسشیرین علائی فر
تخصص مدرسکودک و نوجوان
تاریخ شروع18 آذر 1400
ساعت برگزاری 10:00 الی 11:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان