image

وبینار باورهای نادرست پیرامون عشق و ازدواج

وبینار شماره 78  

مدرسعلیرضا اندامی
تخصص مدرسرواندرمانگر زوج و خانواده
تاریخ13 مرداد 1399
ساعت برگزاری21:15 ~ 20:30
مبلغ وبینار30 هزار تومان

باورهای نادرست پیرامون عشق و ازدواج، متغیرهایی هستند که در شروع رابطه و انتخاب شریک زندگی نقش مهمی دارند و باعث می‌شوند شخص به یک انتخاب معیوب یا مشکل‌ساز، تن بدهد. برخی از این متغیرها به شناخت شخص از ویژگی‌های روانی خود بستگی دارند، مثلاً شناخت ضعف‌ها و انتظاراتی که فرد از شریکش دارد که این عوامل باعث می‌شوند فرد به رابطه‌های اشتباهی روی بیاورد. همچنین بعضی از باورهای ما ریشه در فرهنگ و جایی که بزرگ می‌شویم دارند.در صورتی که کاملا می‌تواند نادرست باشند و منجر به یک انتخاب غلط برای مسیر زندگی شخص شوند.