وبینار بر مدار هیجان

 

نوجوانی، فصل طوفان هیجان‌ هاست. تصمیم‌ ها و انتخاب‌ ها در دنیای نوجوانی، درست مثل بزرگ‌ ترها، از فیلتر هیجان‌ ها عبور می‌ کنند. هیجان است که تعیین می‌ کند باید چگونه رفتار کنیم و واکنشی مناسب به اتفاق‌ های اطرافمون داشته باشیم. حالا اگر این هیجان‌ ها از مدار طبیعی‌ شان خارج شوند، باید انتظار چه چیزهایی را داشته باشیم؟ واضح است که واکنش‌ های ما با افراط و تفریط رو به‌ رو می‌ شوند؛ حالا بهتر حال نوجوانی را می‌ فهمیم که به‌ خاطر شرایط سنی، وقت‌ های زیادی را با این نوسان هیجان‌ ها سپری می‌ کند و وظیفه ماست که با شناخت هرچه بهتر این هیجان‌ ها، به نوجوانمون در عبوراز این دوره کمک کنیم. خانم سحر بیسادی، روانشناس کودک و نوجوان، در این وبینار از اهمیت شناخت هیجان‌ ها صحبت می‌ کنند و درآخر برای کنترل هیجان‌ های از مدار خارج‌ شده، راه‌ حل‌ های تخصص ارائه می‌ دهند.
مدرسسحر بیسادی
تخصص مدرسروانشناس کودک و نوجوان
تاریخ شروع2 دی 1400
ساعت برگزاری 11:00 الی 13:00
مدت زمان وبینار2 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان