وبینار رهایی از افکار مزاحم و خاطرات آزاردهنده

وبینار شماره 105  

خیلی چیزها تو ذهن مون هست که دست از سرمون بر نمیداره.

خیلی فکرها داریم که میخوایم نداشته باشیم.

من بلد نیستم از شر بعضی فکرهام خلاص بشم.

بعضی فکرها اصلا برای من نیستن. نمیخوامشون.

 

راهکار همه اینها در وبینار تخصصی دکتر شهیدی.

مدرسدکتر شهیدی
تخصص مدرسپزشک و روانشناس بالینی
تاریخ8-9 آبان 1399
ساعت برگزاری19:00 ~ 17:00
مبلغ وبینار300 هزار تومان