وبینار سرزنشگر درون

از آخرین باری که خود را برای کاری سرزنش کرده‌ اید، چه‌ قدر می‌ گذرد؟… احتمالا بیشتر از چند روز از آخرین تجربه نگذشته باشد… این صدای درونی همیشه شانه‌ به‌ شانه ما حضور دارد و کاری جز قضاوت کردن رفتارهای ما، چه خوب چه بد، ندارد… در کنار فایده‌ ای که این سرزنش‌ ها برای سلامت روان دارند، گاهی این سیستم به قضاوت‌ های نادرست و بی‌ رحمانه آلوده می‌ شود که دیگر خبری از جنبه‌ های مثبت نیست؛ بلکه هدف آن فلج کردن تمام انتخاب‌ های ماست. در این وبینار یک‌ ساعته قصد داریم تا بهتر ریشۀ این صداها را بشناسیم و میان راهنمایی‌ های درست و قضاوت‌ های کورکورانه این صداها، تفاوت قائل شویم.

مدرسسارا ابویی
تخصص مدرسروانشناس، روان‌درمانگر فردی
تاریخ شروع3 اسفند 1400
ساعت برگزاری 18:00 الی 19:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان