وبینار هنر برقراری ارتباط

وبینار هنر برقراری ارتباط

سارا ابویی 

انسان موجودی ارتباطی است و از طریق فرآیند ارتباط سلامت روان او تکامل می‌یابد. با وجود اینکه نیاز او به ارتباط داتی است اما شکل‌دهی ارتباط موفق و موثر با دیگران، مهارتیست آموختنی.
ارتباط موفق یعنی توانایی انتقال شفاف و صریح یک مفهوم ذهنی به شنونده.
این وبینار یک ساعته به معرفی مهارت‌های گفتگو و تاثیر آن در روابط روزمره اختصاص داده شده است.


سرفصلهای وبینار هنر برقراری ارتباط موثر با دیگران:

– اهمیت برقراری ارتباط
– اجزا یک رابطه
– ویژگی های یک پیام موثر
– عواملی که در انتقال پیام موثر هستند
– مهارت گفتگو: چگونه صحبت کردن و چگونه گوش دادن

مدرسسارا ابویی
تخصص مدرسکارشناس ارشد روانشناسی
تاریخ شروع20 خرداد 1400
ساعت برگزاری 16:00
مدت زمان وبیناریک ساعت
مبلغ وبینار30 هزار تومان