وبینار وابستگی سالم

آرمینا قدرخواه

تلخی‌ هایی که از وابستگی چشیده‌ اید را به خاطر بیاورید شیرینی‌ هایش را هم همینطور؛ مرز این تفاوت‌ ها کجاست؟ مگر می‌ شود یک تجربه همزمان هم تلخ باشد هم شیرین؟ چرا در یک ارتباط وابستگی لذت‌ بخش ولی در ارتباط دیگر دردآور است؟ این سوالات بحث اصلی ما در این وبینار یک ساعته است اول وابستگی را تعریف، بعد انواع سالم و ناسالم آن را معرفی می‌ کنیم و در آخر راهکاvهایی برای انتخاب‌ های بهتر پیشنهاد می‌ دهیم.
مدرسآرمینا قدرخواه
تخصص مدرسروانشناس
تاریخ شروع6 آبان 1400
ساعت برگزاری 11:00 الی 13:00
مدت زمان وبینار2 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان