وبینار کلیات اعتیاد

وبینار کلیات اعتیاد

وبینار شماره 18

مدرسعلیرضا اندامی
تخصص مدرسروان‌درمانگر فردی
تاریخ30 فروردین 1399
ساعت برگزاری17:00

اعتیاد به الکل و مضرات آن

 

 

 

انواع مواد

 

 

 

چرا باید راجع به مواد بدانیم

 

 

 

مواد ال اس دی

 

 

 

مواد توهم زا