حلقۀ ارتباطی زوجین

رابطۀ باکیفیت چیزی است که همگی طرفدارش هستیم. همه از اهمیت روابط و تاثیر بدون واسطۀ آن در وضعیت زندگی‌مان آگاهی داریم؛ اما گاهی پیش می‌‌آید که کیفیت روابطی که در حال تجربه کردن آن هستیم با انتظاراتی که در ذهن داشتیم، متفاوتند. انتظارات ما نابجا است یا رابطۀ غلط را انتخاب کرده‌ایم؟ با اینکه هیچ جواب قطعی نمی‌شود به این سوال داد؛ اما می‌شود مهارت‌هایی را آموخت که دقیقا همین نقاط ضعف در روابط را نشانه می‌گیرند؛ یعنی خطاهای معمول و تکراری که روابط زیادی به آن دچار می‌شوند. موضوع وبینار این هفتۀ ما دربارۀ شناخت همین خطاهاست تا بتوانیم روابطی سالم‌تر تجربه کنیم و در مواجهه با کمبودهای رابطه تصمیم‌های مطمئن‌تری انتخاب کنیم.

مدرسمطهره غلامی
تخصص مدرسکارشناسی ارشد روانشناسی، روان شناس بالینی خانواده، زوج درمانگر
تاریخ شروع20 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری 18:00 الی 19:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان