اعتماد به نفس؛ احساس یا اقدام؟

اعتماد‌به‌نفس چیست و چه سهمی در تعیین موفقیت‌های ما دارد؟ اعتماد‌به‌نفس ویژگی ذات ماست یا صفتی است که از ارتباط با محیط اطراف کسب می‌کنیم؟ آیا افزایش اعتماد‌به‌نفس افسانه است یا حقیقتی است که می‌شود با تمرین و تکرار آن را کسب کرد؟…. اعتماد‌به‌نفس از مفاهیم پُرتکرار و در عین‌حال بحث‌برانگیز در ادبیات روان‌شناسی است. در این وبینار یک‌ساعته می‌خواهیم پرسش‌های بالا را به بحث بگذاریم و نقش اعتماد‌به‌نفس را در کیفیت سلامت روان تعیین کنیم. همچنین، می‌‌خواهیم تعریفی متفاوت از این مفهوم ارائه دهیم که هرچند تاکنون به آن توجهی نمی‌شده؛ اما دیدگاه متفاوت و واقع‌بینانه‌تری را در اختیار ما قرار خواهد داد.

مدرسگل آرا شریعت
تخصص مدرسمشاور خانواده و مدرس مهارت های توسعه فردی
تاریخ شروع01 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری 11:00 الی 12:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان