رفتارهای مخرب در رابطه

همۀ روابط فرازونشیب‌هایی را تجربه می‌کنند و در مسیر رسیدن به روزهای خوش، بدون شک از روزهای تلخ هم عبور خواهند کرد. درست است که نمی‌شود رابطه‌ای را بدون کشمکش فرض کرد؛ اما می‌توان رفتارهای مخربی را که به بدتر شدن اوضاع دامن می‌زنند را شناخت. این‌طور است که آداب رابطه را می‌آموزیم و از آن برای جلوگیری از تنش‌های بیشتر استفاده می‌کنیم. در این وبینار یک ساعته، خانم پریا لطفی، روان‌شناس و روان‌درمانگر، مفصل‌تر و از دیدگاهی تخصصی به بررسی این موضوع خواهد پرداخت.

مدرسپریا لطفی
تخصص مدرسروانشناس بالینی ، زوج درمانگر
تاریخ شروع25 فروردین 1401
ساعت برگزاری 11:00 الی 12:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان