از تعریف تا درمان افسردگی

تعریف‌های بسیاری از افسردگی خوانده و شنیده‌ایم؛ ولی واقعا یک فرد افسرده چه وضعیتی را تجربه می‌کند؟ چه تغییرات روانی و بدنی در او رخ می‌دهد؟ احساس بی‌لذتی و اندوه او از کجا ناشی می‌شود و دلیل شکل‌گیری این احساسات چیست؟… افسردگی از شایع‌ترین آسیب‌های روان است که افراد بسیاری با نشانه‌های آن آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افسردگی ممکن است با با چهره‌های گوناگونی ظاهر شود؛ بنابراین نشانه‌های افسردگی شاید در همۀ افراد یکسان نباشد. در این وبینار یک‌ساعته می‌خواهیم بیشتر با نشانه‌های افسردگی و چهره‌های متفاوت آن آشنا شویم تا بتوانیم قبل از بحرانی‌تر شدن شرایط، به کمک خودمان یا دیگران مهم زندگی‌مان برسیم.

مدرسعلی میوه نژاد
تخصص مدرسکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، روان درمانگر فردی افسردگی
تاریخ شروع22 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری 11:00 الی 12:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان