شناسایی افکار ناکارآمد

آیا وقتی اضطراب داریم فکرهای ناخوشایند به روان‌ ما حمله می‌کند یا هجوم افکار ناخوشایند است که اضطراب را تولید می‌کند؟ افکاری که ذهن ما را محاصره و فلج می‌کند از کجا ریشه می‌گیرد؟ بهترین راه سازگاری با این افکار مزاحم چیست؟ چطور می‌شود آن‌ها را کنترل کرد؟…. این‌ها نمونه‌ای از سوالاتی است که در وبینار این هفتۀ فارگو می‌خواهیم برای آن‌ها پاسخ مناسب پیدا کنیم و راه‌حل‌هایی کاربردی را از زبان متخصص این حوزۀ به‌خصوص بشنویم .

مدرسمحمد بیک بابایی
تخصص مدرسکارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تاریخ شروع19 خرداد 1401
ساعت برگزاری 11:00 الی 12:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان