وبینار مهارت‌های زندگی

 

نمی‌شود مشکلات و بحران‌ها را از روزمرۀ زندگی حذف کنیم؛ اما می‌شود مهارت‌هایی را آموزش ببینیم که با اطرافمون سازگاری بیشتری داشته باشیم، مشکلات را مدیریت کنیم و به‌جای منفعل بودن، نقش فعال‌تری را در طوفان مشکلات بازی کنیم. یکی از این مهارت‌ها، حل مسئله است؛ یکی از اصول ده‌گانۀ معرفی شده توسط سازمان بهداشت جهانی که مهارتی مهم برای سازش و حل‌وفصل کردن مشکلات محسوب می‌شود. در این وبینار یک ساعته خانم سارا ابویی، روان‌شناس و روان‌درمانگر، مفصل از جزییات این مهارت برای ما صحبت خواهد کرد.

مدرسسارا ابویی
تخصص مدرسکارشناسی ارشد روانشناسی
تاریخ شروع12 بهمن 1400
ساعت برگزاری 18:00 الی 19:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان