والدین کیفی

نیازهای کودک با بالا رفتن سن او، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. پیچیدگی دنیای کودکان به‌قدری است که فرزندپروری را به شکل یک هنر درآورده است؛ هنری که آموختن آن برای همۀ خانواده‌ها ضروری است؛ چون ارتباط با کیفیت با کودک و سلامت روان او، از همین آموزش‌هاست که به‌دست می‌آید….در این وبینار یک‌ساعته قصد داریم تا پدر و مادرها را به ابزارهای فرزندپروری بیشتری مجهز کنیم و برای بهبود ارتباط‌ آن‌ها با فرزندانشان، راه‌حل‌های تخصصی پیشنهاد دهیم.

مدرسسحر بیسادی
تخصص مدرسکارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
تاریخ شروع19 اسفند 1400
ساعت برگزاری 11:00 الی 12:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان