ازدواج مجدد حق شما است

دوست داشتن و دوست داشته شدن از موتورهای اصلی انگیزۀ ما انسان‌هاست؛ حتی اگر تجربۀ تلخِ شکست یا از دست دادن شریک عاطفی‌مان را در گذشته داشته باشیم، باز هم برای پیوندجویی و ارتباط‌گیری مجدد تلاش می‌کنیم تا انگیزۀ اصلی بودنمان پژمرده نشود؛ اما تحقیقات نشان می‌دهند که ازدواج‌های دوباره ممکن است شکننده‌تر از قبلی‌ها باشد؛ بنابراین لازم و واجب است که برای گرفتن چنین تصمیم مهمی، آگاهی‌ بیشتری دربارۀ محدودیت‌ها و مشکلاتی که این نوع روابط را تهدید می‌کنند، به‌دست آوریم. در این وبینار یک‌ساعته قصد داریم تا چند نمونه از موانع ارتباط‌های مجدد را معرفی کنیم و در ادامه برای شناخت بهتر و گرفتن بهترین تصمیم شما، راهکارهای تخصصی پیشنهاد دهیم

مدرسحجت خزایی
تخصص مدرسکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، خانواده درمانگر
تاریخ شروع29 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری 11:00 الی 12:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان