تربیت جنسی کودک

کنجکاوی در ذات کودکان است و تنها کسانی که می‌توانند برای پرسش‌های کودک جوابی داشته باشند، پدر و مادر هستند. سوالات کودک و حوزۀ کنجکاوی‌های او بی‌شمار است و ممکن است هر موضوع ریزودرشتی بهانۀ پرسش‌های کودک باشد؛ اما تا بحث از سوال‌های جنسی کودکان می‌شود، والدین دستپاچه می‌شوند و در نهایت ترجیح می‌دهند با پاسخ‌های انحرافی حواس کودک را از تمرکز بر این موضوعات منحرف کنند.... آیا این رویکرد درست است؟ چه پاسخی به پرسش‌های جنسی کودک بدهیم؟ تا کجا و با چه جزئیاتی دربارۀ مسائل جنسی با کودکان صحبت کنیم؟…. در وبینار این هفته قصد داریم این پرسش‌های اساسی را مطرح کنیم و برای پاسخ به آن‌ها از نظرهای متخصصین روان‌شناس بهره ببریم.

مدرسالهام دارایی
تخصص مدرسکارشناس ارشد روانشناسی عمومی کودک و فرزندپروری
تاریخ شروع08 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری 11:00 الی 12:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان