نقش والدین بر هوش هیجانی کودک

مهارت‌آموزی کودکان، امروزه تبدیل به تعهد پدر و مادرها شده است. هرچه کودک بیشتر بیاموزد، والدین از آیندۀ کودک خاطرجمع‌ترند؛ اما آیا همۀ مهارت‌ها در ورزش و هنر و موسیقی و زبان خلاصه می‌شود؟ آیا صرف یادگیری این مهارت‌ها آیندۀ او را در همۀ ابعاد تضمین خواهد کرد؟ پاسخ یک «نه» بی‌چون‌وچراست…مهارت‌هایی مثل دوست‌یابی، ارتباط با دیگران، هم‌دلی، کنترل و شناخت هیجان مهارت‌هایی نیستند که در کلاس درس آموزش داده شوند؛ بلکه مهارت‌هایی هستند از جنس ارتباط خانواده با کودک… اینجاست که لزوم یادگیری مهارت‌های ارتباطی برای کودک پُررنگ می‌شود؛ چرا که موفقیت او در بسیاری از زمینه‌های ارتباطی، شغلی و تحصیلی و در نهایت سلامت روان، در گرو پرورش همین مهارت‌هاست… در این وبینار یک‌ساعته، «هوش هیجانی» و کمک به والدین برای پرورش این مهارت‌ها در کودکانشان، موضوع بحث ماست. همراهمون باشید.

مدرسالهه میرزایی
تخصص مدرسکارشناس ارشد روانشناسی، درمانگر کودک و نوجوان
تاریخ شروع02 تیر 1401
ساعت برگزاری 11:00 الی 12:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان