تخصص ها

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟ به نظر می رسد این روز ها، اعتیاد و مواد مخدر معضلاتی هستند که بیش از هر زمانی، ... ادامه مطلب
رها كردن

رها کنید!

رها كردن به چه شکل انجام می شود؟ همیشه به ما می گویند که رها کن! ولش کن بره! اما ... ادامه مطلب
جرات نه گفتن

جرات نه گفتن

جرات نه گفتن نه گفتن یک مهارت مهم روانشناختی است که از قضا بسیاری با ابراز آن مشکل دارند. این ... ادامه مطلب