رها كردن

رها کنید!

رها كردن به چه شکل انجام می شود؟ همیشه به ما می گویند که رها کن! ولش کن بره! اما ... ادامه مطلب
جرات نه گفتن

جرات نه گفتن

جرات نه گفتن نه گفتن یک مهارت مهم روانشناختی است که از قضا بسیاری با ابراز آن مشکل دارند. این ... ادامه مطلب
پرخاشگری چیست؟

پرخاشگری چیست؟

پرخاشگری چیست؟ پرخاشگری انسان دارای سه بعد ابزاری، عاطفی و شناختی است. رفتارهای پرخاشگرانه ممکن است به شکل ‌های مختلفی ... ادامه مطلب