عدم پایندی به عهد زناشویی و … میتواند منجر به خیانت همسر و عواقب بعد از آن باشد.

همچنین ممکن است افراد به‌تازگی روابط عاطفی‌شان به پایان رسیده و یا در روابط قبلی شکست های متعدد را تجربه کرده باشند.

نیاز به مشاوره در این زمینه کاملا احساس می‌شود.مشاوره خیانت فارگو که قابلیت انجام از راه دور و آنلاین را دارد در خدمت جویندگان روابط سالم در زندگی خواهد بود

مشاوره شکست عاطفی اپلیکیشن مشاوره آنلاین روانشناسی فارگو