در تعریف انگیرش می‌گوییم فرایندی‌ست پویا که موجب پدیدآیی رفتار می‌گردد. در روان‌شناسی موفقیت ، مشاوره انگیزشی تلاش می‌کند در وهله اول در زندگی روزمره به ‌فرد انگیزه دهد تا در نهایت به‌ یک رفتار هدف‌مند منتج شود. این‌جا صحبت از رفتار هدف‌مند است، رفتاری که افراد بتوانند در زندگی خود پیش بگیرند و با اتکا به آن رفتارها تلاش کنند به خواسته‌های موردنظرشان برسند.

افراد در طی زندگی روزمره ممکن است به‌دلایل مختلف رمق نه‌چندان کافی برای رسیدن به مقاصد و اهداف خود نداشته باشند. گاه ممکن است افراد با شکست‌های پی‌درپی، ناکامی‌های متعدد و دست‌اندازهایِ معمولِ زندگی مدام روبه‌رو شوند. به‌همین‌منظور انگیزه اولیه برای مفهوم «آغاز» نداشته باشند، منظور آغازِ هرچیزی‌ست.

مشاوره انگیزشی اپلیکیشن مشاوره آنلاین روانشناسی فارگو

آغاز کار، آغاز رابطه و آغاز حتی صبح نو. در وهله دوم، روان‌شناس انگیزشی، در جهت طراحی یک سبک زندگی متناسب با ویژگی‌هایِ شخصیتیِ مراجع اقدام می‌کند. در واقع، ممکن است گاه انتخاب سبکِ زندگی نامتناسب موجب انگیزه پایین افراد گردد. در مرحله بعد، پس از آن‌که فرد شناخت کامل نسبت به ویژگی‌های شخصتی خود پیدا کرد و از توان‌مندی‌ و کاستی‌هایش آگاهی یافت، به طراحی یک برنامه‌‌ی منطبق بر اصل واقع‌نگری می‌پردازد. به‌طورخلاصه، روان‌شناسی انگیزشی به فرد توانایی «آغاز»کردن و «رسیدن» می‌دهد

بیشتر مردم تصور می‌کنند برای موفقیت تنها باید کار و تلاش کرد. روانشناسی موفقیت یک نگاهی کلی‌تر به این موضوع می‌کند. در روانشناسی موفقیت تلاش سخت تنها یک طرف معادله است و طرف دیگر موفقیت که اغلب فراموش می‌شود، نگرش درست می‌باشد. بدون داشتن نگرش درست شما هرگز به موفقیت دست نخواهید یافت.

نگرش صحیح همه چیز را درست می‌کند. این نگرش شماست که تعیین می‌کند شما موفق یا ناموفق هستید. افکار و نگرشتان به شما می‌گویند که باختید و یا اینکه در مسیر درستی تا موفقیت قرار دارید. البته به این نکته نیز توجه داشته‌ باشید که صرف خواندن کتاب شما را به موفقیت نمی‌ رساند بلکه لازم است دانسته‌ها و اطلاعات به دست آمده خود را به کار بگیرید و از مشاوران متخصص در این زمینه یاری بگیرید.