تجارب کاری

تخصص‌ ها

 • خانواده درمانی
 • ,پیش‌از ازدواج
 • اضطراب
 • افسردگی
 • شغلی
 • فرزندپروری
 • زوج درمانی
 • تحصیلی
 • مشکلات ارتباطی
 • طرحواره درمانی

تحصیلات

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره