حسین کاویان فر

تجارب کاری

 • نویسنده، مترجم و پژوهشگر کتب، مقالات و آزمون های روانی در حوزه روانشناسی
 • مربی آموزش مهارت های زندگی
 • مدرس آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • دارای سابقه همکاری موثر با مراکز و کلینیک های روانشناسی و مشاوره

تخصص‌ ها

 • روان درمانگر فردی، زوجی و خانوادگی
 • روان تحلیلگر
 • طرحواره درمانگر
 • سکس تراپیست

تحصیلات

 • دکتری تخصصی روانشناسی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران