راحیل شمسایی

تجارب کاری

 • روان درمانگر از سال 1385 تا کنون
 • مشاور و روانشناس موسسه خیریه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن
 • مشاور و روانشناس فرهنگسرای بانو
 • مشاور و روانشناس فرهنگسرای رسانه
 • مشاور و روانشناس فرهنگسرای اشراق
 • مشاور و روانشناس کلینیک راه برتر
 • مربی تربیتی و مشاور در مدارس نورایمان، سروش و مدرسه راهنمایی دانشگاه تهران به مدت 3 سال

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد روانشناسی
 • عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

تخصص‌ ها

 • درمانگر زوج
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر مشکلات فردی
 • درمانگر اختلالات جنسی