تجارب کاری

  • روانشناس مرکز درمان سوء مصرف مواد
  • نماینده علمی دپارتمان داروهای روانپزشکی
  • برگزارکننده کارگاه های آموزشی در مهدکودک ها و خانه های سلامت

تخصص‌ ها

  • خانواده درمانی
  • پیش از ازدواج
  • زوج درمانی
  • مشکلات ارتباطی

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مشاوره
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره