محمد شهبازی فرد

سوابق تدریس

 • آشنایی با دسته بندی علمی شخصیت و چگونگی بهره وری در مشاغل شهرداری منطقه
 • آشنایی با دسته بندی علمی شخصیت و چگونگی بهره وری در مشاغل سازمان حفاظت محیط زیست
 • آشنایی با دسته بندی علمی شخصیت و چگونگی بهره وری در مشاغل سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی
 • مهارت های ده گانه هنر زیستن، دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر
 • مدیریت کاربردی استرس شغلی، شرکت مگا موتور

تجارب کاری

 • عضو گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری دولت دهم
 • برگزاری جلسات روان درمانی از سال 1393 تا کنون
 • برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی روانشناسی
 • مشارکت در طرح های پژوهشی_درمانی مشاوره کوتاه مدت
 • عضو و کارشناس کانون ارزیابی مدیران

تخصص‌ ها

 • درمانگر شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی
 • درمان افسردگی
 • درمان عزت نفس
 • درمان اختلالات اضطرابی

تحصیلات

 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • عضو سازمان روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران