صوت وبینار تیپ شناسی شخصیت

۰ تومان

وبینار تیپ‌شناسی شخصیت

برگزار شده توسط خانوم راحیل شمسایی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

در این 4 جلسه هدف این است که ابتدا از ویژگی‌های روانی و صفات شخصیتی خود آگاه باشیم و به شناختی مطلوب از خود برسیم. سپس برای تعامل بهتر با دیگران و حفظ روابط، تیپ‌های شخصیتی مختلفی معرفی می‌شود تا مسیر این ارتباط آسان‌تر شود. با تسلط بر ویژگی‌های خود، به آسانی می‌شود از حالات و ویژگی‌های دیگران هم آگاه بود.