فرزندپروی با رویکرد طرحواره

بسیاری از رفتارهای پرتکرار ما بزرگسالان، از کودکی و ارتباطی که با مراقبین اولیۀ خود داشتیم ریشه می‌ گیرد. الگوی ارتباطی که در محیط خانواده می‌آموزیم، بعدها سرمشق رفتارهای ما در بزرگسالی می‌ شوند. طرحواره به‌ ‎عنوان یک مفهوم شناختی، مجموعه الگوهایی است که از کودکی تا زمان بزرگسالی همسفر ما هستند. در این وبینار یک‌ ساعته در نظر داریم تا درس‌ گفتارهای مهمی را دربارۀ طرحواره‌ ها به بحث بگذاریم تا بینشی هرچه عمیق‌تر برای والدینی فراهم کنیم که اولویت آن‌ ها برقراری رابطۀ اصیل با فرزاندانشان است.

دانلود فیلم کامل جلسه در اپلیکیشن فارگو به صورت رایگان در دسترس خواهد بود.

ثبت ایمیل جهت دانلود

جهت دانلود  فرزندپروی با رویکرد طرحواره

لطفا ایمیل خود را ثبت نمایید