شکست عاطفی

احساسات جزئی جدانشدنی از سرشت ما انسان‌هاست. عشق و نیاز به نزدیکی، از اساسی‌ ترین نیازهایی است که از ابتدای تولد به دنبال آن هستیم و هویت خود را با این ارتباط‌ ها تعریف می‌ کنیم. با این مقدمه می‌ توان حدس زد که شکست عاطفی چه فشار سنگینی را برای روان به بار می‌ آورد! رابطه‌ های عمیق که ناگهان گسسته می‌ شوند و از فرد توان سازگاری را سلب می‌ کند؛ اما می‌ توان مهارت‌ هایی را آموخت تا از این بحران با روش‌ های اصولی‌ تری عبور کرد . همین موضوع بهانه‌ ایست برای وبینار این هفته در فارگو که خانم پریا لطفی، روان‌شناس و روان‌درمانگر، توضیحات مفصلی از آن برای ما خواهد گفت.

دانلود فیلم کامل جلسه در اپلیکیشن فارگو به صورت رایگان در دسترس خواهد بود.

ثبت ایمیل جهت دانلود

جهت دانلود  شکست عاطفی

لطفا ایمیل خود را ثبت نمایید