شناسایی افکار ناکارآمد

آیا وقتی اضطراب داریم فکرهای ناخوشایند به روان‌ ما حمله می‌کند یا هجوم افکار ناخوشایند است که اضطراب را تولید می‌کند؟ افکاری که ذهن ما را محاصره و فلج می‌کند از کجا ریشه می‌گیرد؟ بهترین راه سازگاری با این افکار مزاحم چیست؟ چطور می‌شود آن‌ها را کنترل کرد؟…. این‌ها نمونه‌ای از سوالاتی است که در وبینار این هفتۀ فارگو می‌خواهیم برای آن‌ها پاسخ مناسب پیدا کنیم و راه‌حل‌هایی کاربردی را از زبان متخصص این حوزۀ به‌خصوص بشنویم .

مشاهده فیلم کامل جلسه در اپلیکیشن فارگو در دسترس خواهد بود.