چرا رابطۀ زناشویی من راضی کننده نیست؟

چرا تب‌وتاب روزهای اول آشنایی زوج‌ها، بعد از مدتی جای خود را به سردی و تکرار می‌دهد؟ آیا کم‌کاری ما باعث بروز چنین اتفاقی است یا سرنوشت همۀ روابط عادت و تکرار است؟ رابطۀ انسان‌ها با یکدیگر، به‌خصوص روابطی از جنس عاطفی، نیاز به مراقبت و رسیدگی دارد که آشنایی با اصول آن، مهارتی است که علم روان‌شناسی در اختیار ما می‌گذارد… در این وبینار یک‌ساعته می‌خواهیم از سردی‌ای که دامن‌گیر بسیاری از روابط است جلوگیری کنیم و برای نگه‌داری هرچه بهتر از روابط‌مان ترفندهایی را آموزش ببینیم.

مشاهده فیلم کامل جلسه در اپلیکیشن فارگو در دسترس خواهد بود.