مشاوره شغلی می ‌تواند راهنما و کمک ‌کننده ما در رسيدن به شغل مطلوب باشد. گاهی یک مشورت شغلی درست ، می ‌تواند منجر به تصمیم ‌گیری بسیار بهتری شود ، سبب صرفه ‌جویی در زمان و بالا بردن حس رضایت از زندگی شود.

شاید بیشتر افراد برایشان سؤال باشد که واقعا چه شغلی مناسب است؟ کدام شغل می ‌تواند رضایت بیشتری را برایشان به ‌ارمغان آورد؟

توقع ما از شغل بسیار ببیشتر از قبل است. اکنون ما انتظار داریم که شغل ما علاوه بر این که درآمد خوبی داشته باشد ، در راستای علائق و استعدادهای ما هم باشد. صحبت‌ کردن از پدیده ‌هایی مانند استعداد یابی احتمالا 50 ‌سال پیش خنده ‌دار به‌ نظر می‌ رسید. ولی این روز ها دانش روانشناسی بسیار پیشرفت کرده است.

در مسیر رسيدن به شغل مطلوب ، ما بارها دچار سرگردانی می ‌شویم. نمی ‌دانیم از شغل چه می ‌خواهیم و کدام شغل ، همان شغل رویایی ماست؟ 

مشاور شغلی می ‌تواند راهنمای ما در رسيدن به شغل مطلوب و مناسب با خصوصیات اخلاقی ما باشد.

به‌ طور ‌کلی وظایف مشاور شغلی عبارتند از:

  • شناسایی قابلیت ‌ها ، استعداد ها و علائق مراجعان
  • آشنا‌ کردن مراجعان با موارد آموزشی و شغلی از‌ جمله رشته‌ های تحصیلی ، ویژگی‌ های شغلی ، وضعیت درآمد و غیره
  • گفت ‌و گو با مراجعان و گرفتن تست ‌های روانشناسی و شخصیت ‌شناسی براي شناخت صحیح ویژگی ‌ها و خصوصیات‌
  • کسب دیگر اطلاعات لازم در خصوص وضعیت زندگی ، وضعیت محل کار ، مشاغل موجود در سازمان
  • راهنمايي و کمک به مراجعان در انتخاب رشته تحصیلی متناسب با شغل
  • برنامه ‌ریزی عملی براي اشخاص براي رسيدن به اهداف و حمایت از آن ‌ها
  • جست ‌و‌ جو و کسب اطلاعات لازم در صورت نیاز