اپلیکیشن مشاوره آنلاین روانشناسی فارگو
_

شرایط استفاده از اپلیکیشن فارگو 

برای مراجعین

_

یک –  مراجعین بالای هجده‌ سال بوده و در غیر این ‌صورت رضایتِ والدین جهتِ دریافتِ خدماتِ سلامتِ روان وجود داشته باشد. مشاور مربوطه تلاش می ‌کند با ارتباط با یکی از والدین از صحت آگاهی اطمینان یابد.

دو –  مشاور ، شخص امین ، معتمد و متخصص بوده و مراجع تلاش می‌ کند از پیشنهاداتِ او پیروی کند.

سه –  مراجع تلاش می ‌کند اطلاعات کافی ، واقعی و در خور جهت کیفیت ارائه ‌ی خدمات درمانی در اختیار روانشناس قرار دهد.

چهار –  مراجع موظف است حسابِ کاربریِ خود را در اختیار دیگران قرار ندهد.

پنج – ارتباط با مشاور تنها در چارچوبِ اپلیکیشن فارگو برای شما ممکن است. در صورت مشاوره حضوری ، روند طراحی ‌شده به ‌این صورت است که در مؤسسه ‌ی سرو هانا و یا مؤسسه‌ های مربوط به سرو هانا خدماتِ حضوریِ خود را دریافت کنید.

شش –  در صورت نارضایتی از روندِ درمان ، می ‌توانید این مهم را با مشاور ارشد مطرح کنید و در اولین ‌فرصت به تغییر روان درمانگر خود بپردازید.

هفت – مطلوب است اگر تخطیِ خاصی در روند درمان از جانب مشاوران مشاهده کرده ‌اید ما را از این مهم آگاه سازید.

هشت –  سرو هانا ، در ارتباط شما با مشاور نظارت و دخالت نداشته و به محرمانگی جلسات اصرار و پافشاری دارد.

نه – فارگو به دنبال کیفیت خدمات سلامت روان است پس از پیشنهاداتِ شما در این ‌زمینه به ‌شدت استقبال می ‌کند.

ده –  بازخورد به مشاورین ما از جانب شما ، موجب شناخت هر چه بیش‌ ترِ مراجعین بعدی خواهد شد.

یازده – در صورت لغو جلسه ‌ی مقرر شده برای بار اول ، شصت‌ درصد مبلغ ، برای بار دوم ، هفتاد و‌ پنج درصد و برای دفعات بعدی نود درصد مبلغ مورد نظر دریافت خواهد شد.

دوازده – برای رسیدن به ‌یک نتیجه مطلوب و ملموس ، مراجعین صبور بوده و اطمینان به روانشناس را در اولویت کار خود قرار می ‌دهند.

سیزده – مراجعین به زمان اهمیت داده و دقیق و منظم تلاش می ‌کنند سرِ وقت برای جلسات مشاوره آنلاینِ خود حاضر باشند.

چهارده –  چگونگیِ شیوه ‌ی دریافتِ خدمات ؛ مکاتبه‌ای ، صوتی و تصویری به انتخاب مراجع است.

پانزده – مراجع از تمام امکانات اپلیکیشن آگاهی دارد و در صورتِ نیاز از آن ‌ها استفاده می ‌کند.

شانزده –  فارگو در تلاش است با توجه و در نظر گرفتنِ اصل کیفیت ، تمامی امور روان‌ درمانی همچون پرسش‌ نامه و غیره را به‌صورتِ آنلاین در اختیار مراجع قرار دهد.

هفده –  درخواست مشاوره حضوری بر اساس توافق و تشخیصی است که از جانب روانشناس صورت می ‌گیرد.

هجده –  این ‌که در طولِ روز مراجع بخواهد بیش از یک‌ بار با روانشناس جلسه درمانی داشته باشد ، به تشخیص و صلاحِ روانشناس است.

نوزده – مراجعین از پلتفر‌مِ فارگو استفاده غیر قانونی نخواهند کرد.

بیست –  در صورت آن ‌که فارگو به ‌این استنباط برسد که مراجع نیت ‌های دیگری به ‌غیر از خدمات درمانی دارد ، از ادامه ارائه‌ ی خدمات خود را معاف می ‌دارد.