_

وظایف مشاور ارشد

_

یک. او تلاش می‌ کند در کم ‌ترین زمانِ ممکن با در نظر گرفتن اصل «کیفیتِ هر چه‌ بیش‌ تر» با مراجع ارتباط برقرار کند.

دو. انجام مصاحبه تشخیصیِ اولیه و محدود برای راهنماییِ هر چه‌ بهتر مراجع.

سه. سوپروایز رابط بین فارگو و مراجعین است. به ‌همین ‌منظور همدلی و خویشتن‌ داری از اصول مهم رفتاری به ‌شمار می ‌رود.

چهار. مشاور ارشد ارائه خدمات پشتیانی به مراجعین را در دستور کار خود قرار می‌ دهد.

پنج. او تلاش می ‌کند نقطه ‌نظرات مراجعین را با مناعت ‌طبع دریافت کند و انتقال دهد.

شش. او تلاش می ‌کند مراجعین را با توجه به مسئله‌ ی مورد‌ نظرشان به روانشناس متخصص ارجاع دهد.