تجارب کاری

تخصص‌ ها

 • خانواده درمانی
 • پیش‌از ازدواج
 • اضطراب
 • مشکلات نوجوان
 • مشکلات کودک
 • افسردگی
 • شغلی
 • اعتیاد
 • فرزندپروری
 • وسواس
 • خیانت
 • زوج درمانی
 • تحصیلی
 • مشکلات ارتباطی
 • طرحواره درمانی

تحصیلات

 • کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی