بازنشستگی

بازنشستگی

بازنشستگی برای برخی دوران بازنشستگی ترسناک به نظر می ‌آید. مانند رفتن به سفر در شرایطی جدید و وارد شدن ... ادامه مطلب

پرخاشگری چیست؟

پرخاشگری چیست؟ پرخاشگری انسان دارای سه بعد ابزاری، عاطفی و شناختی است. رفتارهای پرخاشگرانه ممکن است به شکل ‌های مختلفی ... ادامه مطلب