اضطراب چیست؟

اضطراب چیست؟

اضطراب چیست؟ اضطراب حاصل توقعات و انتظارات منفی در دو بعد فیزیکی و روانی است. نشانه های اضطراب در سطح ... ادامه مطلب
بازنشستگی

بازنشستگی

بازنشستگی برای برخی دوران بازنشستگی ترسناک به نظر می ‌آید. مانند رفتن به سفر در شرایطی جدید و وارد شدن ... ادامه مطلب