نوجوانی

نوجوانی یک دوره گذار از کودکی به بزرگسالی است که بین سنین 13 تا 19 سالگی اتفاق می افتد. همچنین این مرحله با تغییرات فیریولوژیکی و روانشناختی همراه است که در ادامه دکر خواهیم کرد.

نوجوانی چیست؟

نوجوانان، بین کودکی و بزرگسالی، در یک فصل پر شور و هیجان و گذرا زندگی می کنند. در این دوره که صفات شخصیتی و مهارت های نوجوان در حال شکل گیری است، می تواند مملو از کشفیات و اتنفاقات جدید باشد. اما نباید فراموش کرد که این دوره هم با چالش های خاصی رو به رو است، به این دلیل که نوجوانی مشابه هیچکدام از دوره های کودکی یا بزرگسالی نیست. برای کمک رساندن موثرتر به نوجوانان مهم است که آن ها را بهتر درک کنیم و آگاهی خودمان را از این دوره افزایش بدهیم.
نوجوانی دوره ای است با تغییرات بزرگ. در این دوره استقلال و هویت حرف اول را می زند و نوجوان پیوسته در حال تکامل این دو وجه در خود می باشد. در همین حال، آن ها با فشارهایی مثل مسئولیت پذیری مواجه هستند که از آن ها به عنوان یک بزرگسال بالغ انتظارات متفاوتی دارد در صورتی که نوجوان با مشکلات دیگری مثل مصرف مواد، رابطه ی جنسی، ارتباط با همسالان و… در تعارض و کشمکش می باشد. مشاوره نوجوان دقیقا همین مشکلات را نشانه می گیرد و سعی دارد که فرآیند این تغییرات را تسهیل کند.

نوجوانی از سنین 13 تا 19 سال ادامه دارد. آکادمی آسیب شناسی کودکان و نوجوانان آمریکا، نوجوانی را دوره ای با تغییرات و تحولات پرسرعت می داند که پنج مرحله اساسی دارد: اخلاقی، فیزیکی، اجتماعی، شناختی و هیجانی.

این دوره گذار به صورت طبیعی در مورد رشد جسمی، ارتقا روابط با دیگران، جایگاه فرد در دنیای بزرگتر و… می تواند اضطراب تولید کند. اضطراب متوسط و چالش های دیگر طبیعی هستند اما مشکلات حاد روان هم در این دوره محتمل است. نشانه گیری زود هنگام آسیب های احتمالی در این سنین، ریسک و خطر ادامه دار بودن این آسیب ها در دوره های بعد رو به طرز چشم گیری کاهش خواهد داد.

 

چطور ذهن نوجوان متفاوت عمل می کند؟

اگر با نوجوان سر و کار داشته باشید، ااحتمالا تجربه اختلاف های متفاوت را با او داشته اید. راه های متفاوتی وجود دارد تا این کشمکش ها را کمتر و به نوجوان در پیمودن این مسیر پرتغییر کمک کنید. آکادمی روان پزشکی کودکان و نوجوانان آمریکا (American Child & Adolescent Pschiatry) پر تکرار ترین رفتار نوجوانان را این طور بیان می کنند:

رفتارهای تکانشی (عمل بدون فکر به عواقب)
کج فهمی و سوء برداشت از احساسات و هیجانات
دعواهای فیزیکی و تصادف (نزاع)
ریسک کردن و انتخاب های خطرناک
بنابراین تا اینجا دریافتیم که این دوره تا چه اندازه مهم است و با این که دوره ای گذرا است اما ممکن است تاثیرات بلند مدتی داشته باشد. نوجوانی دوره ای است که نیاز به شناخت دارد و برای تعامل هرچه بهتر با نوجوان، والدین موظف هستند تا دیدگاه خود را نسبت به این دوره تغییر دهند و آمادگی مواجهه با هر بحرانی که از خصوصیات این دوره می باشد را داشته باشند.

دانلود رایگان فیلم جلسه اول وبینار PMT دکتر اسمعیلی