تغییر

فرآیند تغییر

تغییر یک فرایند است، نه مرحله به نظرتان فوق العاده نمی شد اگر تغییر کردن فرایندی لحظه ای و فوری ... ادامه مطلب
اختلال تغذیه

اختلال تغذیه

اختلال تغذیه چیست؟ اختلال تغذیه یک وضعیت روانشناختی است که با عادت های ناسالم، وسواس گونه یا آسیب زا تعریف ... ادامه مطلب
اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟ به نظر می رسد این روز ها، اعتیاد و مواد مخدر معضلاتی هستند که بیش از هر زمانی، ... ادامه مطلب