اپلیکیشن فارگو

جرات نه گفتن

جرات نه گفتن

جرات نه گفتن نه گفتن یک مهارت مهم روانشناختی است که از قضا بسیاری با ابراز آن مشکل دارند. این ... ادامه مطلب
اضطراب چیست؟

اضطراب چیست؟

اضطراب چیست؟ اضطراب حاصل توقعات و انتظارات منفی در دو بعد فیزیکی و روانی است. نشانه های اضطراب در سطح ... ادامه مطلب
بازی درمانی چیست؟

بازی درمانی چیست؟

تعریف بازی درمانی هرچند بازی درمانی گاهی برای بزرگسالان استفاده می شود، اما بیشترین کاربرد آن برای کودکان 3 تا ... ادامه مطلب